Történelem magántanár kereső oldal

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

FACEBOOKKondora Beáta 5000 Ft / 45 perc

Kondora Beáta

Hol tanít: Kőszeg

Kiket tanít: Általános iskola alsó tagozat, Általános iskola felső tagozat, Középiskola, Érettségi/Felvételi

Telefon: Telefonszám megjelenítése

Oktatási tapasztalat: 6 év

Végzettség: Főiskola

Foglalkozás: Nyelvtanár

Kor: 45 éves

Bemutatkozás

Történelem és nyelvtanár vagyok. Vállalok korrepetálást, pótvizsgára, osztályozó vizsgára, érettségi és felvételi vizsgára való felkészítést.

Oktatás helyszíne

Otthon Kőszeg, Fenyő u. 6/B

Online oktatást vállal.

Egyéb

Oktatott középiskolai témakörök: A jelenkor - A globális világ kihívásai és ellentmondásai, A jelenkor - A középeurópai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái, A jelenkor - A „harmadik világ”, A jelenkor - Az európai integráció története, A jelenkor - Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés, A középkor - Az angol és a francia rendi állam működése, A középkor - Az Oszmán Birodalom terjeszkedése, A középkor - A humanizmus és a reneszánsz Itáliában, A középkor - A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői, A középkor - A középkori városok, A középkor - A nyugati és keleti kereszténység, A középkor - Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése, A középkor - Egyházi és világi kultúra a középkorban, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - A honfoglalástól az államalapításig, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond idején, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - A Hunyadiak, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - A magyar nép őstörténete és vándorlása, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - Az Árpád-kor, A középkori magyar állam megteremtése és virágkora - Kultúra és művelődés, A mai magyar társadalom és életmód - A magyarországi romák, A mai magyar társadalom és életmód - A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság, A mai magyar társadalom és életmód - Alapvető állampolgári ismeretek, A mai magyar társadalom és életmód - Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban, A mai magyar társadalom és életmód - Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - A XIX. század eszméi, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - Az ipari forradalom és következményei, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón, A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora - Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - A kiegyezés előzményei és megszületése, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - A polgári forradalom, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - A reformkori művelődés, kultúra, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - A szabadságharc, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése, A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon - Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A második világháború előzményei jelentős fordulatai, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - A szocialista rendszerek bukása, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság, Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig - Tekintélyuralmi rendszerek Közép- Európában és az olasz fasizmus, Az ókor és kultúrája - A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása, Az ókor és kultúrája - A demokrácia kialakulása Athénban, Az ókor és kultúrája - A kereszténység kialakulása és elterjedése, Az ókor és kultúrája - A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása, Az ókor és kultúrája - Az antik hitvilág, művészet, tudomány, Az ókor és kultúrája - Vallás és kultúra az ókori Keleten, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - A határon túli magyarság sorsa, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - A Kádárrendszer jellege, jellemzői, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - A kommunista diktatúra kiépítése és működése, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - A rendszerváltozás, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - A szovjet felszabadítás és megszállás, Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig - Az 1956-os forradalom és szabadságharc, Magyarország a Habsburg Birodalomban - A mohácsi csata és az ország három részre szakadása, Magyarország a Habsburg Birodalomban - A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc, Magyarország a Habsburg Birodalomban - Az Erdélyi Fejedelemség virágkora, Magyarország a Habsburg Birodalomban - Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban, Magyarország a Habsburg Birodalomban - Művelődés, egyházak, iskolák, Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig - A Horthy rendszer jellege és jellemzői, Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig - A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái, Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig - A német megszállás és a holokauszt Magyarországon, Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig - Az Oszrák- Magyar Monarchia felbomlása és következményei, Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig - Művelődési viszonyok és az életmód, Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban - A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában, Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban - A nagy földrajzi felfedezések és következményei, Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban - A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás, Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban - Reformáció és katolikus megújulás

Tanít még

Értékelések Értékelést írok

Diákként itt van lehetőséged értékelni magántanárod munkáját. Kérünk, hogy az értékelés előtt olvasd el az Értékelési útmutatót és az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót.
Érthetőség

Felkészültség

Segítőkészség

Hangulat

Ha a későbbiekben bármikor szeretné töröltetni értékelésedet oldalunkról, kérjük ezt jelezze az info@tortenelemtanarok.hu e-mail címre küldött üzenettel.

Az értékelés csak a pontozás beállításával küldhető el.

Még nem készült értékelés.